Επικαιρότητα

Σας ενημερώνουμε ότι χθες, Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάβασης στο νέο ιδρυματικό λογαριασμό, όπως είχε προγραμματιστεί.

Πλέον, η σύνδεση στις υπηρεσίες students.unipi.gr, classweb.unipi.gr, eclass.unipi.gr, www.unipi.gr καθώς και τις ομόσπονδες υπηρεσίες (Εύδοξος, ΑΠΕΛΛΑ, ΔΗΛΟΣ365, e:Presence κλπ.) που χρησιμοποιούν Single Sign On (πιστοποίηση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού), θα γίνεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που δημιουργήσατε κατά την εγγραφή σας στο uregister.unipi.gr.

Επισημαίνουμε ότι, μετά από επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου σε μικρό χρονικό διάστημα, το σύστημα θα κλειδώσει για διάστημα 10 λεπτών.

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να κάνετε ανάκτηση μέσω της υπηρεσίας mypassword.unipi.gr στο κινητό ή το email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Επίσης, μέσω του mypassword.unipi.gr μπορείτε να τροποποιήσετε το email ή το κινητό στα οποία θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για την ανάκτηση του κωδικού σας.

Σημειώνουμε ότι η τροποποίηση του email ή του κινητού αυτού αφορά μόνο στην ανάκτηση κωδικού και δεν μεταβάλλει τα αντίστοιχα στοιχεία σας στη Γραμματεία (για φοιτητές) ή τη Διεύθυνση Διοικητικού (για διδάσκοντες και υπαλλήλους).  Σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε αλλαγή κινητού ή email στα στοιχεία μητρώου σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία ή τη Διεύθυνση Διοιητικού, σύμφωνα με την κατηγορία σας.

Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαναπιστοποίησης για τη δημιουργία του νέου ιδρυματικού λογαριασμού, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://uregister.unipi.gr.

Υπενθυμίζουμε ότι οι οδηγίες χρήσης των υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους:

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος uregister.unipi.gr

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος mypassword.unipi.gr

Σας ενημερώνουμε ότι την τρέχουσα περίοδο σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - GUnet βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης νέας υπηρεσίας ιδρυματικού λογαριασμού, με στόχο τη σταδιακή ολοκλήρωση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου σε κεντρικό σύστημα πιστοποίησης (single sign on), με ενιαίο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Η νέα υπηρεσία παρέχει αυξημένη ασφάλεια και σας δίνει πλέον τη δυνατότητα της ενημέρωσης των στοιχείων επικοινωνίας σας καθώς και τη δυνατότητα αλλαγής του κωδικού ασφαλείας σας (password) μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Με το νέο ιδρυματικό λογαριασμό θα λειτουργούν πλέον μέσω πλατφόρμας single sign on οι υπηρεσίες classweb και students.unipi.gr, ενώ σύντομα θα διασυνδεθεί και η υπηρεσία email. Οι υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν μέσω της πλατφόρμας single sign, όπως η δήλωση Συγγραμμάτων (Εύδοξος),  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, eclass, VPN, Office 365 επίσης θα ενταχθούν στη νέα υποδομή στις 13 Μαΐου 2019.

Για την ενεργοποίηση του νέου ιδρυματικού λογαριασμού είναι αναγκαία η επαναπιστοποίησή σας, από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, στη διεύθυνση

https://uregister.unipi.gr

Εάν είστε φοιτητής του ιδρύματος, αυτό μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

-Με τη χρήση του username και password που έχετε στο students.unipi.gr

-Με το κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό email που έχετε δηλώσει στη γραμματεία

Εάν είστε μέλος του διοικητικού ή διδακτικού προσωπικού, η επαναπιστοποίησή σας μπορεί να γίνει με το κινητό τηλέφωνο ή το email που έχετε δηλώσει στην αρμόδια για την κατηγορία σας υπηρεσία μητρώου (Τμήμα Διοικητικού ή Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού).

Κατά την επαναπιστοποίησή σας, τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη Διεύθυνση Προσωπικού αντιπαραβάλλονται με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ασυμφωνία, θα πρέπει να γίνει διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων στην αντίστοιχη υπηρεσία (στη Γραμματεία ή τη Διεύθυνση Προσωπικού, είτε στο μητρώο ΑΜΚΑ μέσω των ΚΕΠ, εάν είναι εσφαλμένα τα στοιχεία που τηρούνται εκεί). 

Μετά την εγγραφή σας στο σύστημα uregister.unipi.gr θα μπορείτε να διαχειρίζεστε τον κωδικό πρόσβασης, το email επικοινωνίας και το κινητό επικοινωνίας μέσω της υπηρεσίας

https://mypassword.unipi.gr

Η ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας ιδρυματικού λογαριασμού θα πραγματοποιηθεί την 13η Μαΐου 2019, οπότε και θα αρχίσει να ισχύει o νέος κωδικός ασφαλείας.

Έως τότε θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με τους κωδικούς που έχετε αυτή τη στιγμή.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος uregister.unipi.gr

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος mypassword.unipi.gr

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στους νέους κύκλους των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 20 ξεκίνησε.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σάς καλεί σε εκδήλωση Ανοικτού Διαλόγου την Παρασκευή 22 Μαρτίου από τις 11.00 έως τις 14:00 στην Αίθουσα Τελετών, όπου θα συζητηθούν μία σειρά ενεργειών που αφορούν στη διευκόλυνση της εκπαίδευσή σας, με απώτερο σκοπό την ομαλή περάτωση των σπουδών σας.

Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε από κοινού τις ενέργειες που θα σας διευκολύνουν να εκπληρώσετε το στόχο σας: την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών σας και την ανάπτυξη της επιτυχημένης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.

 

Δηλώσεις συμμετοχής: με θέμα: "Ένα Προσβάσιμο ΠαΠει".

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 12:13

Economic Symposium 2019 ”Greece, Euro and the EU”

Economic Symposium 2019 POSTER  Economic Symposium 2019 INVITATION

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018 09:22

80 Χρόνια Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κυρίες και Κύριοι,

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συμπληρώνει φέτος 80 έτη από την ίδρυσή του. Ιδρύεται και εκκινεί τη λειτουργία του το 1938 ως Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, μετεξελίσσεται το 1958 σε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή και λειτουργεί από το 1989 ως Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η επέτειος των 80 ετών μας δίδει την αφορμή να τιμήσουμε όλους αυτούς που συνεισέφεραν στη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδό του, στη δυναμική μετεξέλιξη, διεύρυνση των επιστημονικών του πεδίων και καθιέρωσή του ως ενός σημαντικού Πανεπιστημίου στον εθνικό και διεθνή χάρτη της εκπαίδευσης και της έρευνας. Ταυτοχρόνως, μας δίδει την αφορμή να αξιολογήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, να εντοπίσουμε τα ισχυρά και αδύνατα σημεία μας, να σχεδιάσουμε τη μελλοντική μας πορεία.

Από ιδρύσεώς του, το Πανεπιστήμιο μας ακολουθεί πιστά τις ακαδημαϊκές αρχές και είναι σταθερά προσανατολισμένο στην αριστεία. Επιδιώκει αταλάντευτα την ποιότητα στην εκπαίδευση και την αποτελεσματικότητα στην παραγωγή νέας και εφαρμοσμένης γνώσης. Ως «παραγωγικό» Πανεπιστήμιο κατόρθωσε να καλύπτει σήμερα όλα τα πεδία που άπτονται μιας σύγχρονης δυναμικής οικονομίας και κοινωνίας όπως είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, η βιομηχανία, η ναυτιλία, ο τουρισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι σύγχρονες τεχνολογίες, η ενέργεια, το περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση κ.ά.

Διατηρώντας όλα τα βασικά ακαδημαϊκά μας χαρακτηριστικά και σεβόμενοι την παράδοσή μας, σχεδιάζουμε το μέλλον του Πανεπιστημίου μας επιδιώκοντας τη συνεχή προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών του στις επιστημονικές εξελίξεις και στις ανάγκες της κοινωνίας, τη διεύρυνση των τεχνολογικών και ανθρωπιστικών επιστημονικών πεδίων του, την εντονότερη διασύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με την παραγωγή, την επέκταση και εντατικοποίηση των διεθνών δικτυώσεων και συνεργασιών του, την ανάπτυξη συνεργειών με την τοπική κοινωνία και, ασφαλώς, τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για διδάσκοντες, φοιτητές και στελέχη της διοίκησης.

Διδασκόμενοι από την 80ετή ιστορία μας, αντλώντας συμπεράσματα από το παρόν και αξιολογώντας τις επερχόμενες ευκαιρίες και προκλήσεις, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Γιατί το μέλλον ανήκει σ’ αυτούς που το προετοιμάζουν!

Ο Πρύτανης

Καθ. Άγγελος Χ. Κότιος

 Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

 Μέγας Χορηγός

ete logo gr

 

Χορηγοί

sponsors

 

 

Με την Υποστήριξη

supporters