Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει αναπτύξει Πολιτική για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, των συνεργατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Η Πολιτική αφορά στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).

 

1. Διαχείριση και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία:

 • τίθενται σε επεξεργασία με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο
 • συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς
 • είναι επαρκή, σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και περιορίζονται στα απαραίτητα
 • είναι εξακριβωμένα
 • διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο
 • τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

 

2. Δικαιώματα χρηστών

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διασφαλίζει τα δικαιώματα των χρηστών του, δηλαδή των φοιτητών, των εργαζόμενων, των συνεργατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους (Έντυπο Άσκησης των Δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων (σε μορφές doc και pdf)). Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

 1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζονται, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
 2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
 3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
 4. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
 5. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
 6. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους. (Έντυπο Αίτησης Ανάκλησης Συγκατάθεσης των Υποκειμένων των Δεδομένων (σε μορφές doc και pdf))

 

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 2106475600).

 

3. Επικοινωνία

Για ερωτήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να στείλετε email στο (κος Βαρτανιάν Μηνάς, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Πανεπιστημίου Πειραιώς), τα οποία θα απαντηθούν το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.

 

Δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Επιπλέον Χρήσιμα Έντυπα:

 • Έντυπο Δήλωσης Συγκατάθεσης για Επιστημονική Έρευνα (σε μορφές doc και pdf)