Παραβάντης Ιωάννης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Παραβάντης Ιωάννης

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών
  • Γραφείο: 204/ΑΝΔΡ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142771
  • E-mail: