Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διαρκεί 4 χρόνια.

Κάθε έτος διαιρείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ), μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και μαθήματα ξένης γλώσσας (ΞΓ).

Τα μαθήματα επιλογής εφαρμόζονται από το 3ο εξάμηνο και οι φοιτητές όλων των προγραμμάτων θα πρέπει να δηλώνουν σε κάθε εξάμηνο τα υποχρεωτικά και τα αντίστοιχα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι φοιτητές θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλογής, για την απόκτηση πτυχίου. Τα μαθήματα ξένης γλώσσας θα πρέπει να εξετάζονται επιτυχώς, αλλά δεν θα προσμετρώνται στον βαθμό πτυχίου.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 εφαρμόζεται νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σταδιακά ανά έτος, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και θα είναι σε πλήρη εφαρμογή το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει συνολικά 44 μαθήματα (30 ΥΠ, 10 ΕΠ, 4 ΞΓ), τα οποία αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και για τα προγράμματα σπουδών παλαιότερων ετών, πατήστε εδώ