Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184895
 • Προϋπολογισμός (€) 400.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ESPD

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184907
 • Προϋπολογισμός (€) 380.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ESPD

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες