Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183319
 • Προϋπολογισμός (€) 19.164,20€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183238
 • Προϋπολογισμός (€) 148.924,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183276
 • Προϋπολογισμός (€) 20.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183187
 • Προϋπολογισμός (€) 40.600,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ