Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20194768/1-7-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 35.000
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρχείο PDF,  ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20194388/18-06-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 10.000,00 €
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ