Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20172059
 • Προϋπολογισμός (€) 400.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ESPD

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171893
 • Προϋπολογισμός (€) 15.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 04 Μαϊος 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171892
 • Προϋπολογισμός (€) 5.080,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 25 Απριλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διευκρινίσεις

  PDF ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171932
 • Προϋπολογισμός (€) 19.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ