Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20193221/07-05-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 25.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 22 Μαϊος 2019
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20193216/07-05-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 45.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 20 Μαϊος 2019
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20192631/05-04-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 60.500,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDFPDF

  ΤΕΥΔ